BOEKEN

BOEK

De geboorte van het zwarte paard

De geboorte van het zwarte paard

Tsead Bruinja

De eerste twee afdelingen van De geboorte van het zwarte paard, een keuze die hij uit zijn eerste vier Friestalige bundels samenstelde, heten dan ook ‘Vader en moeder’ en ‘Opa en oma’.

‘Vroeger schreef ik gedichten over mijn vader en moeder / over opa’s en oma’s met een rustiek en pijnlijk verleden’ schreef Tsead Bruinja in Bang voor de bal (2007). De eerste twee afdelingen van De geboorte van het zwarte paard, een keuze die hij uit zijn eerste vier Friestalige bundels samenstelde, heten dan ook ‘Vader en moeder’ en ‘Opa en oma’.
Ze bevatten liefdevolle, maar ook schrijnende portretten van Bruinja’s ouders en grootouders.Tevens wordt hier in toegankelijke, vertellende verzen een jeugd op het Friese platteland getekend; een jeugd die vooral in het teken staat van de dood van de moeder.

Verderop in de bundel gaat het vaak over de liefde en slaat Bruinja zijn vleugels uit. De lezer volgt hem in zijn ontwikkeling – als opgroeiende jongen, maar ook als dichter. Zijn taal wordt rijker, lyrischer, speelser; zijn toon luchtiger, zijn beelden meeromvattend. De luiken gaan steeds meer open, de wereld stroomt binnen. Maar de thema’s die vanaf het begin de ondertoon van zijn werk vormen, blijven onverminderd doorklinken. Hoe vrolijk of teder hij ook is, altijd liggen gevaar, onzekerheid en dood op de loer.

De Friese originelen staan naast de vertalingen, zodat de Nederlandse lezer niet alleen kan kennismaken met eerder werk van deze opmerkelijke dichter, maar ook met hem als vertaler en her-dichter van zijn eigen poëzie.

   

hea

heit syn earms binne de tienen fan in foarke
dy’t hy ûnder har waarme lea troch skoot
de hannen stekke der oan ’e oare kant wer út

hy tilt har op wriuwt har de sliep út ’e eagen
en fernimt hoe't har switterige linker boarst
tsjin him oan plakt

it wetter fan it bad skommet en is te daaien
se prúst at se skom yn ’e noas krijt
en lit hast alles gewurde

tusken de ferhalen oer de dreamen foar har bern
harkje se nei it spatten fan bûlen
har tean boartet mei de stop
oer syn skouder hinget de handoek fan badstof
ûnder in doek lizze tee en beskút
mei brune sûker en ierdbeien

har lever is stikken har lippen binne giel
se is wurch en wol wer op bêd
hy bestoppet har en sil ite

hooi

vaders armen zijn de tanden van een vork
die hij onder haar warme lichaam door schuift
zijn handen komen er aan de andere kant weer uit

hij tilt haar op wrijft de slaap uit haar ogen
en voelt hoe haar zweterige linker borst
aan hem vast plakt

het water van het bad schuimt en is niet te warm
ze proest als ze schuim in de neus krijgt
en bijna alles los laat

tussen de verhalen over de dromen voor haar kinderen
luisteren ze naar het spatten van zeepbellen
haar teen speelt met de stop

over zijn schouder hangt de handdoek van badstof
onder een doek liggen thee en beschuit
met bruine suiker en aardbeien

haar lever is stuk haar lippen zijn geel
ze is moe en wil weer naar bed
hij stopt haar in en zal gaan eten

'Bruinja laveert knap tussen vervreemding en zelfspot, en heeft een scherp oor voor het ongerijmde.' - Het Parool

'Hij is een dichter die teder en liefdevol kan zingen, maar ook stevige, ruige beelden en klanken kan gebruiken. Zachtmoedig en stoer. Een strelende hand én een vuist... Tsead Bruinja is een zachtmoedig zanger, die af en toe onverwacht hard en ruig uit de hoek kan komen.' - Poëzierapport

'Bruinja heeft geen schroom om onvervalst te traditioneel te klinken, net zoals hij even terloops juist een hedendaagse regel gebruikt, en dat gemak maakt hem een aantrekkelijk dichter.' - De Groene Amsterdammer

'Alle gedichten bij mijn schilderijen staan in De geboorte van het zwarte paard, Tsead's keuze uit zijn Friese gedichten, uitgegeven door Cossee. Schrijnende en liefdevolle zinnen.' - Herman van Veen

'Een van de meest spraakmakende hedendaagse dichters. Het mooie boek geeft een goed beeld van de ontwikkeling van Bruinja als dichter.' - De Pers

Recensie door Victor Schiferli

wie blaast er over je heen schier wie geeft je kippenvel
wat zet de haren op je huid nog recht overeind
na zoveel levendige elegieën na zo’n overdosis fries requiem

Bron: VictorSchiferli.nl

Bespreking op Poëzierapport.nl

Tsead Bruinja (1974) schreef vier Friestalige dichtbundels, waarvan de eerste in 2000 en de laatste in 2005 door Bornmeer is uitgegeven.

Bron: Poezierapport.blogspot.com

Recensie uit de Groene Amsterdammer

Concentratie en synergie van zijn Friese lyriek en zijn Nederlandse werk kunnen er voor zorgen dat dit talent een goede bundel gaat maken.

Bron: ErikLindner.nl