BOEKEN

BOEK

Het goede verhaal

Het goede verhaal

J.M. Coetzee

Arabella Kurtz

Een fascinerend gesprek tussen de Nobelprijswinnende auteur en een psychotherapeut over fictie, werkelijkheid en de verhalen die we voor onszelf verzinnen.

Wie een roman van J.M. Coetzee leest, weet: deze personages zullen mij altijd bijblijven. Van David Lurie’s innerlijke strijd in In ongenade tot de filosofische beschouwingen van Elizabeth Costello; als lezer begrijp je pijnlijk goed hun twijfels en beslissingen.

In Het goede verhaal gaan Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee en psychoanalytica Arabella Kurtz met elkaar in discussie over psychotherapie en de kunst van het vertellen. De therapeut en de schrijver hebben veel gemeen, zeker wat betreft hun interesse in de psyche van de mens. Daarnaast is de taal voor beiden het gereedschap om ervaringen en ontdekkingen mee te delen.

Kurtz is geïnteresseerd in de psychologische processen en ontwikkelingen in de personages van Coetzee – denk aan Michael K’s geestelijke verzet tegen onderdrukking in Wereld en wandel van Michael K. Coetzee tracht zijn begrip van de psychotherapie te vergroten, om dit te kunnen toepassen in zijn werk.

Welke verhalen verzinnen we voor onszelf om ons verleden te herinneren? Kunnen we onze herinneringen aanpassen om een ‘mooier’ verhaal te vertellen, of moeten we Freud volgen en altijd blijven graven naar ‘de diepste waarheid’? Het goede verhaal is een enerverende gedachtewisseling, niet alleen prikkelend voor lezers van Coetzee en therapeuten, maar ook voor hen die inzicht willen krijgen in de creatieve processen van de mens als auteur van zijn eigen geschiedenis.

   

‘Wat zijn de eigenschappen van een goed verhaal? Wanneer ik andere mensen mijn levensverhaal vertel – en belangrijker nog, wanneer ik mezelf mijn levensverhaal vertel – moet ik dan proberen er een welgevormd kunstvoorwerp van te maken, de tijden waarin er niets gebeurde snel overslaan, de dramatiek aandikken van de tijden waarin er een heleboel gebeurde, de vertelling een bepaalde vorm geven, verwachting en spanning creëren; of moet ik daarentegen juist neutraal zijn, objectief, ernaar streven een soort waarheid te vertellen die aan de criteria van de rechtszaal zou beantwoorden: de waarheid, de gehele waarheid, en niets dan de waarheid? Welke relatie heb ik met de geschiedenis van mijn leven?’ – J.M. Coetzee aan Arabella Kurtz


Download het fragment als PDF

'Een van de fascinerendste boeken die ik de laatste tijd heb gelezen.' - Arnon Grunberg in de Volkskrant

'Fascinerend dialoogboek waarin de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee en psychotherapeute Arabella Kurtz van gedachten wisselen over de misleidende psyche van de mens. De dialoog is spannend en vloeiend. De auteurs zijn tegen elkaar opgewassen. Coetzee toont zich kwetsbaarder dan in zijn romans, waarin kwetsbaarheid altijd in een nadrukkelijke narratieve vorm gegoten is. De schrijver analyseert zichzelf. Het goede verhaal is een ode aan de waarde van dialoog. Het is een welgemeende zoektocht, een poging om de verwarring tegen te gaan.' - De Morgen ****

'Het goede verhaal is een scherpzinnige en fascinerende dialoog, waarin Coetzee voor zijn doen zeer persoonlijk en open is, waardoor je beter begrijpt uit welke morele dilemma's zijn werk is ontstaan. Zijn verhaal over de groepsdwang in een groep jongetjes met wie hij als kind op straat rond schuimde, maakt zijn angst voor en afkeer van groepen vanzelfsprekend. Schitterend is een passage van Coetzee, die jarenlang lesgaf, op de middelbare school en aan de universiteit, over onderwijs.' - de Volkskrant ****

'Een fascinerende brainstorm op hoog niveau, een geëngageerd gesprek over fictie, fantasie en waarheid. We kunnen nu alleen maar hopen dat de twee hun gesprek voortzetten en het onderwerp verder uitdiepen.' - Tzum.info

'De genese van het boek als briefwisseling is met andere woorden een tweesnijdend zwaard, dat soms aanleiding geeft tot een verlangen naar nog meer helderheid, terwijl elders de mogelijkheid tot filosofisch uitdeinen dankbaar wordt aangegrepen. Omdat Coetzee zover gaat de basisprincipes van de psychoanalyse kritisch te bekijken, wordt het leesproces onbedoeld ook een introductie tot die vorm van psychotherapie. Dit uiteraard niet academisch of overzichtelijk (met brave referaten naar Freuds nalatenschap) – nee! Integendeel wordt de theorie van binnenuit bezien, zonder expliciet didactisch opzet, en net daarom erg waardevol, ja zelfs intrigerend. Verder is het boek toegankelijk opgedeeld in hoofdstukken. Die zijn wat artificieel van elkaar gescheiden, maar dat de thematische grondstoffen van elk kapittel telkens op de eerste bladzijde staan opgelijst, is geen slechte zaak. De uitdrukkelijke afbakening maant de lezer impliciet aan stil te staan bij de zwerm ideeën die de revue passeren. Dat is ook nodig, want gezien het boek geen kraakheldere vogelvlucht beschrijft van idee tot idee (maar daarentegen via cirkelende bewegingen enkele essenties bij wijze van spreken omzwachtelt), is het elementair dat de lezer zelf het lezen zin geeft.' - CuttingEdge.be ****

Bespreking op CuttingEdge.be

De schrijver en de psychoanalist: allebei proberen ze hun doelpubliek als het ware ‘beter’ te maken. De schrijver vooral in moreel opzicht, de therapeut in termen van normaal (voor zover dat woord op individueel niveau enige betekenis heeft) functioneren. Beiden grijpen een proces van identificatie aan om het doel te verwezenlijken, zij het dat de auteur zich doelbewust van fictie bedient omwille van de kneedbaarheid ervan, terwijl de analist verondersteld wordt via waarheid (geen algemene waarheid, maar een waarheid die betekenis heeft voor de patiënt en tegelijk werkbaar is voor de therapeut) tot een correctie van psychopathologie te komen.

Bron: CuttingEdge.be

Bespreking op Tzum.info

Het goede verhaal is een reeks gedachtewisselingen tussen de Nobelprijswinnende auteur J.M. Coetzee en psychoanalytica Arabella Kurtz. Binnen hun eigen vakgebied gaan zij op zoek naar de raakvlakken tussen psychoanalyse en romanschrijven. Het resultaat is een fascinerende brainstorm op hoog niveau, een geëngageerd gesprek over fictie, fantasie en waarheid. Maar de gesprekspartners behouden ook hun meningsverschillen. ‘Verheldert dit de zaak enigszins, of breng ik je alleen maar verder in de war?’

Bron: Tzum.info

Recensie in de Volkskrant

In een fascinerende dialoog over waarheid en leugen komen de schrijver Coetzee en de psychoanalytica Kurtz niet nader tot elkaar.

Bron: Volkskrant.nl

Nooit meer slapen over Het goede verhaal van J.M. Coetzee

Afgelopen avond werd er in SPUI25 Amsterdam een avond georganiseerd bij het verschijnen van het nieuwe boek van de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee, dat in het Nederlands 'Het goede verhaal' heet. Het is geen roman of verhaal, maar een briefwisseling tussen Coetzee en Arabella Kurtz, een psychotherapeut en hoogleraar uit Engeland. Nachtcorrespondent Anton de Goede doet verslag van de bijeenkomst waar Daan Heerma van Voss, Nelleke Nicolai en Carrol Clarckson gastsprekers waren.

Bron: VPRO.nl

Aanbeveling van Arnon Grunberg in de Volkskrant

Een van de fascinerendste boeken die ik de laatste tijd heb gelezen, is Het goede verhaal - Over fictie, waarheid en psychotherapie, een briefwisseling tussen schrijver J.M. Coetzee en psychotherapeute Arabella Kurtz. Ik zal de komende weken vaker op dit boek terugkomen.

Bron: Volkskrant.nl

Artikel in Vrij Nederland over gekte in de Boekenweek

J.M. Coetzee, ‘handelaar in fictie’, en Arabella Kurtz, psychoanalytica en docent klinische psychologie aan de Universiteit van Leicester, wisselden met elkaar van gedachten over waarheid en fictie en bundelden het resultaat in Een goed verhaal.

Bron: VN.nl

Recensie in De Morgen (voor abonnees)

Iedere mens verzint verhalen om de werkelijkheid aan te kunnen, en is in zekere zin dus auteur. Het is het thema van een fascinerend dialoogboek waarin de Zuid-Afrikaanse Nobelprijswinnaar J.M. Coetzee en psychotherapeute Arabella Kurtz van gedachten wisselen over de misleidende psyche van de mens.

Bron: DeMorgen.be