NIEUWS

NIEUWSBERICHT

Uitgever Christoph Buchwald ontvangt koninklijke onderscheiding

Tijdens de boekenbeurs in Leipzig heeft uitgever Christoph Buchwald een koninklijke onderscheiding ontvangen. Namens H.M. de Koningin der Nederlanden werd de onderscheiding uitgereikt door de Ambassaderaad voor Pers en Cultuur in het bijzijn van collega's, familie en auteurs.

Hieronder een fragment van de voordracht voor de onderscheiding door het Nederlands Letterenfonds

De verdienste van Christoph Buchwald voor de Nederlandse literatuur

Al in 1986 publiceerde Christoph Buchwald als redacteur van Hanser Verlag een belangrijke Nederlandse roman: De aanslag van Harry Mulisch. Voor alle duidelijkheid: dat was zeven jaar voor het Nederlands-Vlaamse Schwerpunkt in 1993, toen alle belangrijke Duitse uitgeverijen dit voorbeeld volgden en naarstig op zoek waren naar een Nederlandse auteur. In het vervolg van zijn uitgeefcarrière heeft Buchwald een groot aantal Nederlandse auteurs ontdekt, ‘gebracht’ en redactioneel begeleid: Mulisch, de Moor, Enquist, Möring, van der Heijden, Nooteboom, Rosenboom, ’t Hart etc.

Het recente succes van de Nederlandse literatuur in Duitsland heeft vele vaders (de auteurs zelf uiteraard in de eerste plaats), maar binnen de Duitse uitgeverswereld heeft niemand zich zó intensief, langdurig en onbaatzuchtig ingezet voor de Nederlandse literatuur als Christoph Buchwald. Daaraan lag overigens niet een bepaalde, irrationele of gevoelsmatige voorkeur voor Nederland ten grondslag, maar in de eerste plaats gevoel voor literaire kwaliteit, en het besef dat de Nederlandse literatuur die kwaliteit herbergt. Buchwald zag dat – als eerste.

Ook na zijn verhuizing naar Nederland is Buchwald zich blijven inzetten voor de Nederlandse literatuur in Duitsland – met name als moderator / presentator / interviewer. Zijn perfecte tweetaligheid, zijn grote internationale belezenheid en zijn kennis van de Nederlandse literatuur en de Nederlandse samenleving maken hem bij uitstek geschikt voor deze rol van ‘bruggenbouwer’ tussen de Nederlandse en de Duitse letteren.

Als uitgever bij Cossée heeft Buchwald zich uiteraard ook sterk gemaakt voor de Duitse literatuur in Nederland – als uitgever van o.a. Bernhard Schlink, Hans Magnus Enzensberger, Marcel Beyer, Silke Scheuermann. Ook dát is in laatste instantie van belang voor de Nederlandse literatuur.

Christoph Buchwald is een heel belangrijke spil in de Nederlands-Duitse betrekkingen – en wel via de inhoud, de cultuur. Door zijn kennis van en liefde voor de literatuur verbindt bij beide landen op een natuurlijke manier. Nederland zou hem daarvoor mogen bedanken.


Links Bart Hofstede van de Ambassade, rechts uitgever Christoph Buchwald


Van links naar rechts Marente de Moor, Bas Pauw (Nederlands Letterenfonds), Herman Koch, Bart
Hofstede, echtgenote en uitgever Eva Cossée en Christoph Buchwald


Van links naar rechts uitgever Thorsten Ahrend van Wallstein Verlag, Michael Faber, cultuur-
burgemeester van Leipzig en Christoph Buchwald


Links uitgever Klaus Wagenbach van Wagenbach Verlag en rechts Christoph Buchwald