NIEUWS

NIEUWSBERICHT

Mooie besprekingen van De geheugenpolitie!

Twee mooie recensies voor Ogawa's De Geheugenpolitie: in de Detective & Thrillergids van Vrij Nederland en in het Friesch Dagblad. 

Volgens de recensent van de Detective & Thrillergids van Vrij Nederland schrijft leest De geheugenpolitie 'als een tijdloze politieke thriller' en bieden de thema's die Ogawa in haar roman bespreekt 'stof tot het trekken van parallellen met het huidige politieke en sociale klimaat'. 

Ook Arie Kok van het Friesch Dagblad schrijft over de kracht en actualiteit van deze politieke thematiek: ' Je zou dit boek kunnen zien als kritiek op de opkomst van leiders met totalitaire neigingen (...) Het maakt je alert op signalen van het ongerijmde en ondermijnende in de maatschappij. Dat is winst'.