AGENDA

AGENDA-ITEM

Michael Ignatieff werpt een kritische blik op het heden en de toekomst in de Nexus-lezing "The Ring, or what will rule the world?"

10-11-2019

Tijdens de Nexus-conferentie 2019 richten international vertegenwoordigers uit de wereld van de macht en de kunst – Wagnerkenners en -liefhebbers – hun kritiek op de wereld van nu en hun blik op de wereld van straks. Zo ook onze eigen Michael Ignatieff.

Zondag 10 november 2019 | Nationale Opera & Ballet, Amsterdam | 9.30 – 16.00u

"De ring is het symbool van de mateloze macht en het grote geld die elites corrumperen en massa’s in de ban houden. In Die Ring des Nibelungen – Wagners magnum opus, een vierluik van operavoorstellingen – stort die oude wereld ineen, om plaats te maken voor een nieuwe wereld, een van verbroedering, liefde en schoonheid. Maar als de oude goden, waarden en tradities radicaal omver worden geworpen, wat leidt ons dan? En kunnen we ons ooit verlossen van een onstilbaar verlangen naar macht en rijkdom? Hoe bestrijden we aloude demonen als vreemdelingenhaat, antisemitisme en fascisme? Hoe voorkomen we een allesoverheersend rendementsdenken, een machinebeschaving waarin de mens onmachtig en overbodig is? En ten slotte, welke rol spelen de kunst en liefde hierin?"

Klik hier voor meer informatie over Michael Ignatieff.

Klik hier om kaarten te bestellen.