NIEUWS

NIEUWSBERICHT

Hélène Gelèns ontvangt de Jan Campert prijs

Voor haar bundel zet af en zweef ontving Hélène Gelèns in het Letterkundig Museum te Den Haag de Jan Campertprijs. De jury meldde over haar bundel: 'zet af en zweef bevat een waaier aan gedichten en cycli die treffen door hun indringendheid. Het gaat echter niet alleen om de uitmuntendheid van de afzonderlijke gedichten en cycli. Gelèns plaatste haar gedichten in een dwingend verband rond de centrale vraag uit welke pijn en vreugde een persoonlijkheid ontstaat.'

Dank ik het woord,
Prijs ik de frases die mij invielen & de uitspraken die mij verwonderden, irriteerden,
mijn woede, vrolijkheid, hoon opriepen,
Eer ik de zinnen die bleven hameren in mijn hoofd en zich loszongen van hun context
& de zinnen die ik las of dacht te lezen en met mijn verbeelding op de loop gingen,
Vier ik het klinken van de taal en het ritme dat mij tijdens het dichten op sleeptouw
nam,
Respecteer ik de sprong in het diepe – dat is wat het schrijven van poëzie voor mij is,
ik laat het grotendeels gebeuren, volg de klanken, het ritme, de toon, de structuur en
de logica van het gedicht die al schrijvend ontstaan –,
Hoop ik dat iedere bundel, iedere reeks, ieder gedicht zo’n sprong in het diepe blijft,
Koester ik dus de durf om het wonderlijke dichtproces wonderlijk te laten zijn, geen
maniertjes te ontwikkelen, geen schrijfmethode,

Lees hier het hele dankwoord van Hélène Gelèns