NIEUWS

NIEUWSBERICHT

David Grossman houdt 5 mei-lezing 2015

Voorvechter voor vrijheid in het Midden-Oosten
De Israëlische schrijver David Grossman zal de jaarlijkse 5 mei-lezing houden ter gelegenheid van de Nationale Viering van de Bevrijding. De 5 mei-lezing zal op 5 mei 2015 plaatsvinden in de provincie Zeeland te Vlissingen. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei is buitengewoon verheugd dat David Grossman de uitnodiging heeft aanvaard.

David Grossman, (klein)zoon van Shoah-overlevenden en vader van een zoon die tijdens de militaire acties in 2006 omkwam, weet als geen ander hoe belangrijk vrijheid is. Voldoende reden om hem de 5 mei-lezing te laten uitspreken. David Grossman: “Ik acht het de taak van de schrijver om een vinger op de wonde te leggen, om op een nieuwe manier, in een taal waarvoor de lezer zich nog niet heeft leren afschermen, te beschrijven hoe gecompliceerd de bestaande situatie is, om stereotypen omver te werpen die het gemakkelijk maken om niets aan problemen te doen. De schrijver moet mensen in herinnering brengen dat menselijkheid en moraal nog steeds belangrijke kwesties zijn en hij moet waarschuwen voor de toekomst die voortvloeit uit het heden."

5 mei-lezing
De 5 mei-lezing markeert het begin van de Nationale Viering van de Bevrijding en fungeert als bron van inspiratie voor en een verdieping van het debat over vrijheid. De lezing is een moment van bezinning op de kwetsbaarheid van vrijheid, niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. De invalshoek voor de komende jaren is Vrijheid geef je door met dit jaar als verdieping Vrijheid is nooit af (zie: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst).

4 en 5 mei zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden omdat het vieren van de vrijheid nadrukkelijk is verbonden met het teloor gaan van vrijheid en democratie in de Tweede Wereldoorlog.

Elk jaar vindt de 5 mei-lezing in een andere provincie plaats, in 2015 in de provincie Zeeland. Met de bijeenkomst in Vlissingen laten de provincie en haar gemeenten zien hoe zij invulling geven aan het vieren van de vrijheid.

Wie is David Grossman?
David Grossman, een belangrijke Israëlische schrijver, is in 1954 in Jeruzalem geboren. Na zijn diensttijd studeerde hij filosofie en theater aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem en werkte als journalist bij de radio. In die jaren begon hij ook te schrijven, eerst korte verhalen en daarna een roman, De glimlach van het lam, die zich bezighoudt met de vraag hoe het kan dat het sobere, gedisciplineerde en idealistische Israël waarin Grossman opgroeide, zich na 1967 deed kennen als een bezettende macht. Deze roman en de volgende, Zie: liefde, waarin hij, (klein)zoon van oorlogsslachtoffers, de Shoah betrekt, zetten Grossman in en buiten Israël als schrijver op de kaart.

Sindsdien heeft David Grossman tientallen (kinder)boeken geproduceerd, bijdragen geleverd aan het politieke debat, prijzen en eredoctoraten gekregen. In 2006 presenteerde de Israëlische werkelijkheid zich op tragische wijze in het persoonlijke leven van de schrijver. Zijn zoon Uri kwam om in gevechten tegen Hezbollah in Libanon.

Voorgaande sprekers op 5 mei
In 1995 was Hare Majesteit Koningin Beatrix de eerste die de 5 mei-lezing uitsprak. De 5 mei-lezing is daarna zowel door Nederlandse als buitenlandse sprekers gehouden, waaronder de Amerikaanse ambassadeur Cynthia P. Schneider, de bondspresident van Duitsland Joachim Gauck, de Prins van Oranje en de oud-ministers-presidenten Ruud Lubbers en Wim Kok. In 2013 is de lezing uitgesproken door prof.dr. Ernst Hirsch-Ballin, in 2014 door Mary Robinson, de voormalige Hoge Commissaris Mensenrechten van de Verenigde Naties.