BOEKEN

BOEK

Voorwaarts

Voorwaarts

Eva Meijer

In 1923 verlaat een groep anarchisten Parijs om nabij Luynes een commune genaamd De groene weg op te richten. Hun doel is om in harmonie met de aarde te leven, iets dat ze hopen te bereiken door middel van nudisme, veganisme en gelijkheid tussen man en vrouw.

Bijna honderd jaar later leest student politieke filosofie Sam een oude uitgave van het dagboek van Sophie Kaïzowski, een van de leden van De groene weg. Sam raakt betoverd door Sophies verhalen, over het leven op de boerderij, haar liefde voor Clémence, de vrouw van oprichter Louis, Victors ritmische gymnastiek, hun politieke strijd en de vele discussies die ze hebben over de juiste manier van leven. Ze overtuigt haar eigen geliefde en haar beste vrienden om de stad te verlaten en zelfvoorzienend te gaan leven. In het noorden van het land krijgen ze te maken met spirituele gelukszoekers, geldminnende makelaars, de grenzen van de open liefde en de beklemming van afzondering. Hun dromen lijken niet bestand tegen de dwang van onze maatschappij en één voor één verlaten ze het huis. Of kan het toch anders? Voorwaarts is een roman over liefde en vrijheid, en de strijd voor wat de moeite waard is.

   

"De kracht van 'Voorwaarts' schuilt in Meijers ernst, haar bedachtzame, sensitieve toets. In de tederheid waarmee ze 'die voortdurende weerstand die liefde heet' beschrijft, die onbestuurbare, eigenlijk anarchistische prikkel die onafhankelijkheid en vrijheidszin bedreigt. Essayistische passages over manifest en revolutie mengt ze met meer zinnelijke zinnen over de fysieke kwellingen van het aardse boerenbestaan, de verwarrende verlangens naar een geliefde." - Trouw

"Meijer slaag er steeds weer in, ook met stilistisch mooie passages, steeds weer in de lezer bij de les te houden." -  Friesch Dagblad 

"Wie over een woongroep schrijft, bestudeert samenlevende mensen op een kleine schaal én ambieert bijna automatisch iets groters te onderzoeken. Dat is Eva Meijer (1980) wel toevertrouwd – behalve romancier is ze een boeiend denker, die in haar boeken genuanceerde en tegelijk radicale ideeën voor
het voetlicht brengt." - NRC Handelsblad

"Een glanzende roman over twee communes, idealen en praktijk, en liefde." - De Revisor

"Meijer slaagt erin een toch vrij ernstige ideeënroman zodanig licht en stijlvol op te schrijven dat de inhoud ervan niet te zwaar op de maag ligt." - Literair Nederland

"Meijer laat fraai zien dat de menselijke factoren, zoals het verschil in drijfveren voor deelname, het ritme van het samenleven bepalen. Ze schetst een praktisch idealisme zonder het één (de inzet voor Vluchtelingenwerk) te veel op te ­hemelen of het ander (workshops Troost op Maat) al te sterk te ridiculiseren. Ze slaagt er daardoor in begrip te kweken voor een leven van jonge mensen gedreven door idealen." - Nederlands Dagblad

"Prachtige nieuwe ideeënroman van Eva Meijer over of we kunnen “leren van de geschiedenis, en hoe vrij onze wil is.” Er gloort hoop als "vooroordelen over de ander worden bijgesteld." - De Leesclub van Alles

"Een intrigerend verhaal over idealen, dat nergens drammerig wordt." VPRO Gids