BOEKEN

BOEK

Versailles aan de Schelde

Versailles aan de Schelde

Anna van Suchtelen

‘Een Versailles in miniatuur in een vergeten uithoek aan de Schelde’, schrijft een krantenverslaggever in 1894 over het huis Zorgvliet in het Zeeuwse dorpje Ellewoutsdijk. Bij zijn bezoek aan dit neoclassicistische buiten van de vermogende baggeraarsfamilie Van Hattum kan hij zijn ogen niet geloven. Binnen telt hij vijftien slaapkamers en ziet hij een wintertuin, een theater met een draaibaar toneel en drie kunstzalen met toonaangevende schilderijen. Buiten stuit hij op een weelderige landschapstuin met een prieel, een kassengalerij en een eiland met een volière. Vanuit de uitkijktoren zijn in de wijde omtrek alleen weilanden, de zeedijk en de Westerschelde te zien.

De ondernemende J.C. van Hattum staat aan de basis van het succes: hij brengt het baggerbedrijfje van zijn vader binnen één generatie tot grote bloei. Het bedrijf is onder meer betrokken bij de aanleg van het Panamakanaal, de Afsluitdijk en de Zeelandbrug. Het zomerhuis groeit langzaam maar zeker uit tot een paleis in Moorse stijl, dat in het dorp het Suikerpaleis wordt genoemd. In Versailles aan de Schelde vertelt Anna van Suchtelen over de levens van drie vrouwen, de echtgenotes van drie generaties baggeraars. Mater familias Frederika en haar ondernemende schoondochter Jaan doen goede werken voor het dorp. Op haar beurt maakt Jaan zich zorgen als haar zoon trouwt met Guusje, een meisje dat maar weinig opheeft met haar rol als weldoener en ambachtsvrouw van Ellewoutsdijk.

Anna van Suchtelen beschrijft de geschiedenis van dit paleis in de Zeeuwse klei vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw tot na de Tweede Wereldoorlog. Wat houdt het in om lid van deze familie te zijn? Wat vormt je basis en wat geef je door? En wat betekent het geworteld te zijn op een bepaalde plek?

   
  • 'Een fascinerend gebouw met een fascinerende geschiedenis. Daarom zie ik erg uit naar Anna van Suchtelens boek Versailles aan de Schelde.' - hanswarren.nl 
  • 'Anna van Suchtelen herbouwt het buitenhuis in haar boek Versailles aan de Schelde.' - PZC
  • Versailles aan de Schelde vertelt de opkomst en ondergang van een sprookjeshuis, maar ook de geschiedenis van een familie: drie generaties baggeraars en aannemers die een belangrijk stempel drukten op de Nederlandse infrastructuur zoals die in de voorbije anderhalve eeuw ontstond. - Parmando & Lezentv
  • 'Dit is zo’n boek waar het onderwerp direct tot de verbeelding spreekt.' - Boekblad
  • 'Anna van Suchtelen schrijft dit persoonlijke verhaal aan de hand van herinneringen en voorwerpen van direct betrokkenen, maar ook van veel archiefmateriaal die aanwezig is over deze interessante familie.' - Alles over boeken en schrijvers
  • Deze interessante familiekroniek bevat veel informatie buiten de familieperikelen. De informatie komt uit het familiearchief. Dat heeft de auteur goed gebruikt, maar ze heeft er ook fictie aan toegevoegd wat het boek heel prettig leesbaar maakt. De vele foto’s verduidelijken veel. Het verhaal van een bijzonder huis en een bijzondere familie. - Leeskost
  • Anna van Suchtelen beschrijft de familiegeschiedenis levendig en met kennis van zaken. Dat is niet vreemd, ze schrijft over haar voorouders en had de beschikking over het familiearchief. Maar haar verhaal stijgt ook boven het persoonlijke uit. De geschiedenis van het bedrijf, de relatie van haar voorouders met de lokale bevolking én het verhaal van de buitenplaats die werd omgetoverd tot een lusthof zijn zo in te bedden in de algemene ontwikkelingen op dat vlak. Al was de locatie van het frivole ‘paleisje’, op het Zeeuwse platteland direct achter de dijk van de Westerschelde, wel heel bijzonder. - Peter van der Ploeg