BOEKEN

BOEK

Schokland

Schokland

Saskia Goldschmidt

De grond onder het Hogeland van Groningen beeft. Eerst nauwelijks voelbaar, maar langzaamaan wordt het sterker. Als de bodem onder hun voeten steeds instabieler wordt, proberen Femke, haar moeder Trijn en haar grootvader zowel de boerderij als hun eigen leven onder controle te houden. Femke is in haar element tussen de dieren op de boerderij en de gedroomde opvolger van de melkveehouderij van haar grootouders. Haar moeder daarentegen deed ooit een poging aan het boerenbestaan te ontsnappen maar is tegen haar zin teruggekeerd. Sindsdien is ze nooit meer van het erf afgekomen. De spanning tussen moeder en dochter over de te volgen koers groeit. Femke wil verduurzamen, Trijn ziet dit als een aanval op de traditie. Van oudsher ontvlucht Femke de wrokkige stiltes door het uitgestrekte rietland in te gaan, waar ze tussen de kuifeenden en reigers haar weg hervindt.

Terwijl de scheuren in hun muren groter worden, staat een bewoner verslagen voor zijn gesloopte boerderij, raakt Femke onder invloed van een ambitieuze jonge boerin en moet de gemeenschap zich verzetten tegen de bedrijven die van hun grond willen profiteren.

Voor haar nieuwste roman verhuisde Saskia Goldschmidt naar het door aardbevingen getroffen Groningse platteland. Ze woont daar inmiddels twee jaar, heeft tientallen bewoners gesproken en hielp mee in de stallen van verschillende melkveehouderijen. In Schokland onderzoekt ze wie je bent als je identiteit intens verstrengeld is met je geboortegrond. En hoe je overeind blijft staan als de wereld langzaam instort.

   
  • 'Zowel spannend als ontroerend vanaf de allereerste pagina. Dit is een van die zeldzame boeken waarbij je tijdens het lezen het gevoel krijgt dat het altijd al bestaan heeft. Schokland voelt (en leest) in alles als een nu al klassieke roman.' - Herman Koch
  • 'Een roman met grote ambities, die toch geloofwaardig blijft.' - Trouw
  • 'Schokland is ook een plattelandsroman, waarin de personages door omstandigheden worden gedwongen te veranderen. Met prachtige heldinnen en handlangers, tegenstrevers en een wonderlijke personage als Fokko.' - Louis Stiller 
  • 'Boerderij Schokland moet in stand gehouden worden, vindt Trijn, en dat wil Femke ook, maar dan duurzaam en biologisch, wat omschakelen betekent. En dan zijn er nog de ‘maatpakken’ van de ‘fakkelaars’, oftewel de juristen die bevingsschade afdeden als gevolg van slecht onderhoud, een beschuldiging waar Trijns oude moeder aan onderdoor was gegaan. Dat ettert door en de scheuren worden er niet minder om, integendeel.' - NRC
  • ‘Afgelopen weekend heb ik het boek in een adem uitgelezen. Wat wist ik weinig van de problematiek en het leven op het Groninger platteland. Saskia Goldschmidts roman sleept je mee en hoewel het nergens zwaar wordt voel je gaandeweg de beklemming en hoe mensen murw worden gemaakt door bureaucratie en regels. Haar beschrijvingen van natuur en land zijn bijna poëtisch en zullen vast meer mensen naar Groningen trekken. Voor een groot publiek geschiet, ik ga deze prachtige roman zeker aanbevelen!’ - Ria van Halem, boekverkoper Boekhandel Verkaaik

Vertrouwen in de bodem

Bron: Dagblad van het Noorden