BOEKEN

BOEK

Samenspel

Samenspel

Ariëlla Kornmehl

Marius Touwen

Samenspel is een intiem gesprek over veranderingen, leiderschap, kunst en schrijverschap. Struikelend over associaties en grote thema's van het leven, vertellen auteur Ariëlla Kornmehl en ondernemer Marius Touwen welk pad zij bewandelen.

Marius Touwen stond de afgelopen vijftien jaar aan het hoofd van Zorg van de Zaak, een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijl, psyche en medische zorg, met ruim 5000 medewerkers in dienst. Op zijn eigen wijze gaf hij leiding aan dit netwerk, dat zich in een hoog tempo uitbreidde. 
     Ter gelegenheid van zijn naderend afscheid zoekt deze creatieve ondernemer een passende manier om niet alleen een moment in de tijd te markeren, maar ook om te reflecteren op zijn werkzame leven. Hij benadert schrijfster Ariëlla Kornmehl, die hem eerder interviewde voor haar boek 100 Facestories. Die ontmoeting was hen beiden goed bevallen en een nieuwe samenwerking lag voor de hand.
    Ze besluiten een gesprek aan te gaan over zijn carrière, maar zowel Touwen als Kornmehl hebben daar eigen ideeën bij. Hij moet zich bloot geven: niet alleen wat zijn managementstijl betreft, hij moet ook een inkijk geven in zijn ontwikkeling als persoon. Van haar kant zal Kornmehl niet alleen gerichte vragen stellen, maar zal ze ook zichzelf tonen aan de hand van haar eigen reflecties, overpeinzingen en herinneringen. Een rode draad is in eerste instantie Touwens afscheid van Zorg van de Zaak, maar gaandeweg wordt dat vooral hun beider interesse in de beeldende kunst.
     Zo ontstaat Samenspel, vol inspirerende zijpaden en persoonlijke uitstapjes.