BOEKEN

BOEK

Liefde in tijden van brand

Liefde in tijden van brand

Mark Boog

Het is een kunst om in deze tijden liefdesgedichten te schrijven die de clichés mijden als de duivel het wijwater. Niemand beheerst deze kunst beter dan de met de VSB Poëzieprijs bekroonde dichter Mark Boog. Liefde in tijden van brand ademt de vrijheid om over de liefde te schrijven, zonder de voor de hand liggende emoties letterlijk te benoemen. Mark Boogs liefdesgedichten zijn in hun taal lichamelijk, aards, met oog voor de buitenwereld en voor de tijd van nu. De wereld staat in brand zoals wij in brand staan. Terwijl torens instorten, wereldrijken vergaan, volksverhuizingen plaatsvinden, woedt binnen de muren van het woonhuis, in de harten en de zielen, een minstens zo felle brand. Geen witregels. Krachtige, volle zinnen. De lezer denkt: zo heb ik mezelf eigenlijk nog nooit bekeken. Daaruit blijkt de empathische blik van deze dichter op ons schepsels.

   
 • 'We hebben gelukkig nog de kunst en onze verbeelding om aan het allerdagelijkste te ontsnappen, of er in elk geval tijdelijk meer kleur aan te geven.' - De Groene Amsterdammer
   
 • 'De onvermijdelijke verbinding tussen binnenen buitenwereld, het thema van deze bundel, wordt in Liefde in tijden van brand ook vormelijk gemaakt: Boog is erg zuinig met witregels en verdeling in strofes. Alles klit samen, als stollend lava. Deze poëzie lees je dan ook niet zonder je eraan te schroeien.' - De Standaard ****
   
 • 'Dat Boog de zware maatschappelijke uitdagingen verbindt met een persoonlijk aanvoelen maakt zijn engagement zo mogelijk nog overtuigender, maar tegelijk ook kwetsbaarder. Vooral die kwetsbaarheid van mensen, in hun omgang met elkaar en met de wereld, is een sleutelthema in dit belangwekkende oeuvre, en Liefde in tijden van brand legt daarvan intens getuigenis af.' - Mappa Libri
   
 • 'Zeer toegankelijk en de moeite van het lezen waard.' - Meander
   
 • 'Mooie bundel voor lezers die mee zoeken naar een beter bestaan.' - NBD Biblion