BOEKEN

BOEK

Lente met witte vlaggen. April 1945

Lente met witte vlaggen. April 1945

Alexander Kluge

Het duurde ruim twintig jaar totdat de explosieve kracht van Alexander Kluges De luchtaanval op Halberstadt op 8 april 1945 werd ontdekt en een felle discussie deed losbarsten over de massale bombardementen op Duitse steden. Kluge, die het – strategisch volledig zinloze – bombardement op zijn geboortestad als jongen meemaakte, is de eerste auteur die zijn lens niet op de rechtvaardigheid van deze actie focust, maar die op iets heel anders richt: onze veerkracht, onze overlevingskunst en ons geluksverlangen in tijden van nood.

In Lente met witte vlaggen volgen we in het tweede deel, April 1945, de laatste vier weken van de oorlog. Scène na scène lezen we over de grote en kleine gebeurtenissen in Halberstadt en in het ‘Duizendjarig Rijk’, over de oplossingen die mensen in dit inferno verzinnen en de soms absurde uitwegen die zij kiezen.

   

‘Eindelijk is het beroemde boek van Kluge vertaald. Als geen ander heeft hij de traumatische gebeurtenissen van de luchtoorlog op een literaire manier verwoord. (…) Een klassieker in de Duitse oorlogsliteratuur.’ – NRC *****

‘Kluge raakt aan de kern van het genre van documentaire fictie: de auteur gebruikt historisch materiaal en getuigenissen om er literair vorm aan te geven.’ – Kerk en Leven

‘In Kluges aanpak wisselen feit en fictie elkaar af, maar op een zodanige wijze dat het beeld van de werkelijkheid wordt versterkt. (…) Dichter bij de betekenis van wat zich op 8 april 1945 in en boven Halberstadt voltrok kun je als lezer niet komen.’ – Tzum

‘Met literair vakmanschap vervlecht Kluge feiten en verbeelding tot een overrompelend verhaal over wat de geallieerde bommenregen uitwerkte op de grond.’ – EO Visie ****

‘Kluge is een auteur die absoluut de volle aandacht verdient, een intellectuele en artistieke duizendpoot. (…) Lente met witte vlaggen is niet alleen een uniek Nederlandstalig werk dat thematisch wordt samengehouden door de periode april 1945, het is daarnaast een mooie inleiding tot het literaire werk van Kluge. Een schitterend boek.’ – De Reactor

‘Minutieus wordt van minuut tot minuut quasi onaangedaan vanuit het perspectief van alle betrokkenen beschreven hoe verschrikkelijk het bombardement op Kluges geboorteplaats uitpakte. Om koud van te worden.’ – VPRO-gids

‘De beschrijving van het bombardement is intrigerend, vooral omdat in kleine fragmenten de impact van het bombardement voor allerlei categorieën mensen wordt beschreven.’ – De Leesclub van Alles

‘Hoog gewaardeerd als fictieve documentatie of documentaire fictie.’ – NBD Biblion

‘Kluges werk stoelt op een zeldzaam gevoel voor ritme en samenklank.’ – De Standaard ****

'Krachtig boek over de veerkracht van menselijkheid.' – De Nieuwe Koers

'Hoewel Lente met witte vlaggen geen vrolijk stemmend boek is, is het wel een noodzakelijk boek en bovendien een prachtig boek (...) Ogenschijnlijk een onsamenhangend geheel van gebeurtenissen en anekdotes die zich afspelen in een duidelijk afgebakende tijdspanne en ruimte, blijkt, bij herhaaldelijke lezing, een dwingende inhoudelijke samenhang te vertonen, die de lezer uiteindelijk niet alleen met verbijstering slaat in moreel opzicht, maar ook in artistiek opzicht.' – Literair Nederland