BOEKEN

BOEK

In het Droomhuis

In het Droomhuis

Carmen Maria Machado

Carmen ontmoet haar op een doordeweekse avond, tijdens een etentje met een wederzijdse vriendin in een klein restaurant. De vrouw komt net van de sportschool en is bezweet. Haar witblonde haar zit in een paardenstaart. Ze heeft een oogverblindende glimlach, een rasperige stem die klinkt als een kruiwagen die over stenen wordt gesleept. Carmen valt als een blok voor deze verschijning.

Ze beginnen een relatie, maar al snel neemt die een duistere wending, waarin de eens zo charmante vrouw steeds meer trekjes van Dr. Jekyll en Mr. Hyde begint te vertonen. Hoewel het moeilijk is om de charme van haar partner te weerstaan, realiseert de verteller zich dat haar wensen en haar vrijheid in hun inmiddels beklemmende situatie steeds meer in het geding komen.

Machado worstelde jarenlang om de gebeurtenissen onder woorden te brengen. Om de ervaringen te analyseren en te begrijpen hoe deze haar vormden, put ze uit tal van literaire genres en popcultuur. Hoofdstuk na hoofdstuk worden we heen en weer geslingerd van horror naar de bildungsroman, van noir naar picaresk, van Tsjechov naar sprookjes, van Star Trek naar Disney-schurken, in een hoogstandje over trauma en het stereotype van de idyllische relatie tussen vrouwen. En temidden van dit alles staat daar het droomhuis, het huis waar het gebeurde, het symbool van wat had kunnen zijn en niet was.

   

‘In het Droomhuis is niet alleen taboedoorbrekend, maar ook een literaire prestatie. Machado heeft een nieuwe, spannende vorm gevonden. Ook al lijkt het boek een stijloefening, ze schrijft toch indringend, bij vlagen zelfs huiveringwekkend.’ – NRC ****

‘Het boek slaagt erin om de complexiteit van de kwestie – geweld binnen queer-relaties en de manier waarop daar traditioneel over wordt gezwegen – aan het licht te brengen. (...) Niet alleen met argumenten en archiefonderzoek, maar vooral met de vivisectie van haar eigen ervaring, maakt ze voelbaar hoe wezenlijk het is om zulke verhalen op te duiken uit de kerker van de individuele herinnering en toe te voegen aan zoiets als het collectieve geheugen.' – De Groene Amsterdammer

'In het Droomhuis is veel meer dan een egodocument, het is een boek met een politieke missie. Het wil iets zichtbaar maken dat volgens velen niet bestaat: huiselijk geweld binnen relaties tussen twee vrouwen.' – De Volkskrant ****

‘Een sterk verslag van een ontspoorde liefdesrelatie tussen twee vrouwen. (…) Beklemmend beschrijft ze het grensoverschrijdende karakter van de liefde, de (vooral psychologische) terreur.’ – Trouw

‘Dit boek zit tegen het monumentale aan. Het is een verslag van de heftige liefdesrelatie tussen twee vrouwen waarin misbruik plaatsvond, en het is ook een boek waarin nagedacht wordt over misbruik in queer relaties, het is een boek dat een heel nieuwe vorm vindt en het is een boek dat leest als een wervelwind. (…) Laat duidelijk zijn dat het een boek als een donkere orkaan is, maar dan een die zo precies om ons heen gewikkeld wordt dat we geen stormmolecuul missen. Een vertoon van kracht binnen de queer literatuur, die nieuwe gronden zichtbaar maakt.’ – Edward van de Vendel op Vuurland

'Dapper en aangrijpend.' – ZIN Magazine

In het Droomhuis
is niet alleen taboedoorbrekend, maar ook een literaire prestatie. Machado heeft een nieuwe, spannende vorm gevonden. Ook al lijkt het boek een stijloefening, ze schrijft toch indringend, bij vlagen zelfs huiveringwekkend.’ **** – NRC