BOEKEN

BOEK

Het land achter de heuvels

Het land achter de heuvels

Jacques Wallage

‘Dag ma, je spreekt met de staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen,’ zei Jacques Wallage vlak na zijn beëdiging over de telefoon. In plaats van hem te feliciteren, waarschuwde zijn moeder hem voor antisemitische reacties. Het typeert de wereld waarin Wallage opgroeide, in een door de oorlog getekend joods ondernemersgezin.

Via de mulo, hbs en een studie sociologie beklom Wallage de maatschappelijke ladder, was actief bij de Studentenvakbond en in de gemeentepolitiek. Met Joop den Uyl deelde hij een zielsverwantschap. Tijdens een van zijn eerste debatten als Kamerlid siste Den Uyl hem in zijn oor dat hij de minister achter het spreekgestoelte keihard aan moest pakken.
    In de Kamer en als staatssecretaris streed hij voor meer gelijke kansen in het onderwijs. Over asielbeleid en de snelheid van de Europese integratie botste Wallage veelvuldig met VVD-leider Frits Bolkestein. Plooien die met een espressootje in een Haags restaurant wel weer werden gladgestreken, ook al bleven zij het over deze zaken
fundamenteel oneens. In plaats van minister te worden in het tweede kabinet-Kok, keerde Wallage terug naar ‘huis’ en werd burgemeester van Groningen.
    In Het land achter de heuvels blikt Jacques Wallage kritisch terug op de keuzes die tijdens zijn carrière zijn gemaakt – houden die stand in een zich razendsnel veranderende
wereld? Hoe om te gaan met populisme en vreemdelingenhaat? Zijn gedachten over het politieke ambacht zijn zelfkritisch en persoonlijk, onderzoekend en met een blik vooruit op het land achter de heuvels, een land dat zich richt op de menselijke maat.

   
  • 'In Het land achter de heuvels blikt Wallage terug op zijn leven als politicus, van 1968 tot 2018. Met de nodige zelfspot ('Is die man nog niet dood?', zo citeert hij in de eerste zin een twitteraar) toont hij niet alleen wat het 'taaie, complexe' ambacht van de politicus omvat, maar gaat hij ook in op zijn eigen herkomst en de impact daarvan.' - De Volkskrant
  • 'Ik vind dat het politieke ambacht onrecht wordt aangedaan, alsof het een baan voor eigen gewin is. Er is een akelig klimaat ontstaan ten opzichte van een prachtig ambacht dat nauwelijks meer erkend wordt. Daar tegenin gaan werd een drijfveer bij het schrijven.' - interview in Nederlands Dagblad
  • 'Het boek van Wallage is het verhaal van een gedreven politicus die sinds zijn studententijd buffelt om sociaaldemocratische idealen te bereiken en een halve eeuw later moet concluderen dat zijn twee krijtlijnen, het socialisme en de democratie, in kwetsbare staat verkeren.' -  interview in Dagblad van het Noorden
  • 'Ik ken in het Nederlandse taalgebied weinig boeken waarin een (oud)politicus en -bestuurder zo trefzeker reflecteert op wat hij in de praktijk heeft meegemaakt.' - Platform Overheid 

Recensie op Platform Overheid

Bron: platformoverheid.nl

Interview in De Verdieping

Bron: Trouw

Interview in Dagblad van het Noorden deel 1

Bron: Dagblad van het Noorden

Interview in Dagblad van het Noorden deel 2

Bron: Dagblad van het Noorden

BNR Podcast

Bron: BNR

NPO Radio 1 Interview

Bron: NPO