BOEKEN

BOEK

De wonderdokter

De wonderdokter

Rinus Spruit

Albert Willem van Renterghem

In het archief van de Gemeente Goes krijgt Rinus Spruit een omvangrijk boekwerk in handen: de Autobiographie van de Zeeuwse plattelandsarts Albert Willem van Renterghem. In dit unieke tijdsdocument vertelt Van Renterghem openhartig, gevoelig en met humor over zijn persoonlijke en professionele leven. Als lezer volgen we hem over de Zuid-Bevelandse wegen en dijken, in weer en wind, naar de zieken die hij onder barre hygiënische omstandigheden behandelt. Een dorpsslager met pijn op de borst, een vrouw met astma, een man met reumatische ischias: veel van zijn patiënten weten met behulp van hypnose, een toen nog volstrekt onbekende behandelmethode die hij bij doctor Liébeault in Nancy heeft geleerd, van hun klachten af te komen. De argwaan over Van Renterghems werkwijze neemt bij collega’s en apothekers toe: een arts die helemaal geen medicijnen voorschrijft? Maar terwijl zijn optreden door sommigen wordt beschouwd als het werk van een charlatan, blijft zijn clientèle hard groeien. Voortgestuwd door zijn geloof in de kracht van hypnose en suggestie reist Van Renterghem van Goes naar Zürich om Jung te ontmoeten en naar Freuds huiskamer in Wenen. Het boek biedt een unieke inkijk in het persoonlijke leven van deze arts, alsook in de woonsituatie, de kwaaltjes, de vreugde en het lijden van de negentiende-eeuwse bevolking van Nederland en de gang van zaken in de gezondheidszorg eind negentiende, begin twintigste eeuw. Rinus Spruit heeft de oorspronkelijke tekst van Van Renterghem, die meer dan 1300 pagina’s telt, bewerkt tot een verrassend boek dat laat zien hoe deze plattelandsdokter vanuit het niets opklom tot een man van aanzien in de wereld van de psychische hulpverlening.

   
  • 'De bijzondere autobiografie van Albert Willem van Renterghem is terecht aan de vergetelheid ontrukt.' - de Volkskrant (****)
  • 'Van Renterghems 1300 pagina’s tellende Autobiograhie werd door Rinus Spruit teruggebracht tot de boeiende levensbeschrijving De wonderdokter (Cossee), van een huisarts die tot het destijds revolutionaire inzicht kwam dat lichaam en geest alles met elkaar te maken hebben.' - VPRO Boeken
  • 'Wie óver iemand schrijft heeft de vrije hand, zolang de feiten kloppen. Dit project moet veel ingewikkelder zijn geweest. De tekst van een ander moest zoveel mogelijk in stand blijven, terwijl er wel in geschrapt (en hertaald) moest worden, alle relevante feiten aan bod moesten komen en als geheel prettig leesbaar moest zijn voor een groot publiek. Een verdiend compliment voor de samensteller: hij is op alle fronten geslaagd.' - Hebban
  • 'De persoonlijke toon van deze medische rising star maakt De wonderdokter tot een fascinerend boekje. Alleen al de beschrijvingen van de eenvoudige huisjes waarin Van Renterghem als jonge arts zijn ernstig zieke, onhygiënische, stinkende patiënten bezoekt, geven een schrijnend beeld van de boerenarmoede aan het eind van 19de eeuw.' - Trouw
  • 'Een verrassend boek dat laat zien hoe deze plattelandsdokter vanuit het niets opklom tot een man van aanzien in de wereld van de psychische hulpverlening.' - Libris
  • 'We mogen deze dokter niet vergeten.' - De Faam
  • 'Albert Willem van Renterghem was een van de merkwaardigste figuren in de Nederlandse psychiatrie. Reeds bij zijn leven was hij een historische figuur, een bijkans legendarische gestalte. De bloei van de psychotherapie aan het eind van de 19e en het begin van de 20e eeuw was aan hem te danken.' - Professor H.C. Rümke
  • 'Spruit levert met dit levensverhaal van de "wonderdokter uit Goes" een fascinerend tijdsbeeld en een inkijk in het ontstaan van de placebogeneeskunde.' - Artsenkrant
  • 'Een autobiografie die een interessant, soms ook geestig beeld geeft van de sociale en medische situatie in die tijd. Niet alleen mensen die daarin zijn geïnteresseerd zullen deze door Rinus Spruit bezorgde keuze met veel interesse lezen, de vele anekdotes zijn überhaupt leuk.' - Literair Nederland