BOEKEN

BOEK

De vuistslag

De vuistslag

Mark Boog

Een man in een ziekenhuisbed, geveld door wat normaal zijn eigen specialiteit is: de vuistslag. Vader was ooit zijn eerste slachtoffer. Later perfectioneerde hij zijn stijl en werd ook zijn zwangere vriendin geraakt. Maar niet alles is wat het lijkt te zijn. Enkele opmerkingen van zijn zus zijn voldoende om het verhaal op losse schroeven te zetten. Heruitgave van Mark Boogs schitterende romandebuut.

   

Ik werd op straat neergeslagen. Zomaar: ik liep op straat, iemand kwam op me af, ik keek hem nieuwsgierig aan, welwillend zelfs omdat ik dacht dat hij iets wilde vragen, en ik werd neergeslagen.

Ik ben geen lieverdje, dat wil ik erbij zeggen: ik ben vaak bij cafégevechten betrokken geweest en zelfs opstootjes op straat zijn mij niet geheel vreemd. Ik moet toegeven dat ik af en toe plezier kan beleven aan zulke zaken, al aarzel ik om ze een hobby te noemen.

Meestal ben ik het zelf die begint, omdat iemand erom vraagt, als het ware. Vaak laten mensen zich ineens kennen, door onoplettendheid, door een ontglipt woord of een onthullend gebaar. Aan de bijval die ik in het algemeen krijg gedurende en na vechtpartijen – die ik het liefst tot één welgemikte klap beperkt hou –, ontleen ik de pretentie dat ik meestal het gelijk aan mijn kant heb, dat ik feitelijk het fatsoen dien. Men kan mensen die zich buiten het fatsoen bevinden slechts bereiken door er zelf, zo kort mogelijk, ook buiten te treden. Zo is het nu eenmaal. Men besmet zichzelf erdoor, en men is zo goed als zijn slechtste daad, maar iemand moet het doen. Ik offer mij op, in zekere zin.

Deze keer echter was ik volmaakt onschuldig – al zou ik, als ik niet bewusteloos was geraakt, bij verrassing te pakken genomen als ik was, het compliment geretourneerd hebben. Ik kon de man die mij neersloeg gemakkelijk aan, wist ik. Hij was klein van stuk, droeg onopvallende, laffe kleding en hij was onzeker genoeg om bij verrassing toe te slaan. Hij durfde niet anders.


Download het fragment als PDF

‘Na het lezen van De vuistslag besef je dat een bijkans onzichtbare gek minstens zo bedreigend kan zijn als een direct herkenbare. Met Mark Boog heeft Uitgeverij Cossee een wonderlijk talent in huis gehaald.’ – de Volkskrant

‘Het ideale begin voor de leeszomer is het wegens het jubileum van Uitgeverij Cossee herdrukte debuut van Mark Boog, De vuistslag.’ – NRC Handelsblad

Recensie op Volkskrant.nl

Na het lezen van De vuistslag besef je dat een bijkans onzichtbare gek minstens zo bedreigend kan zijn als een direct herkenbare. Dit boek is niet mis. Met Mark Boog heeft uitgeverij Cossee BV een wonderlijk talent in haar nieuwe huis gehaald.

Bron: Volkskrant.nl