Piet Westra

Piet Westra (Groningen, 1937), oud-directeur van de South African Library (tegenwoordig de National Library of South Africa, Kaapstad) en is uitgever van historische boeken bij Africana Publishers. Hij heeft eerder onderzoek gedaan naar het koloniale verleden, in het bijzonder naar de VOC-periode aan Kaap de Goede Hoop. Zijn boek Slave Trade with Madagascar verscheen in 2006.