Mieke Tillema

Mieke Tillema (Rotterdam, 1944) was van 1969 tot 2008 lerares Nederlands aan het Stedelijk Gymnasium Haarlem. Ze publiceerde een aantal dichtbundels, o.a. Het genot van het surplus (1988) en Overzettingen (1990). In 1988 verscheen van haar hand De hoogten van Doyle, de trog van Bordewijk, een essay over plagiaat bij Bordewijk. Van 2009 tot 2014 schreef ze korte essays over gedichten in het tijdschrift VakTaal.
    Sinds 2012 heeft ze zich, gedreven door nieuwsgierigheid en bewondering, beziggehouden met het leven en werk van concertpianiste en schrijfster Ida Simons- Rosenheimer (1911-1960). In de loop der jaren werd veel ontdekt; Tillema’s nieuwsgierigheid werd niet minder, haar bewondering en fascinatie groeiden.
    Over deze stralende, geestige en tragische vrouw – auteur van het in 1959 enthousiast ontvangen en in 2014 met veel succes herdrukte werk Een dwaze maagd – verschijnt in het voorjaar van 2021 bij Cossee Tillema’s biografie Ida Simons. Pianiste, schrijfster, overlevende.