Karen Jennings

Karen Jennings
Boeken
Een eiland

Karen Jennings

Karen Jennings (Kaapstad, 1982) is een Zuid-Afrikaanse romanschrijver en dichter. Ze volgt een postdoctoraal fellowship aan de universiteit van Stellenbosch, waar ze onderzoek
doet naar de uitwerking van kolonialisme en naar de gemarginaliseerde groepen die zijn
vergeten door de politiek, miljoenenbedrijven en de maatschappij. Haar roman Een eiland
werd door de Engelse eenmansuitgeverij Holland House Books gepubliceerd in een oplage
van vijfhonderd exemplaren. Pas toen het boek de longlist van de Booker Prize bereikte,
kreeg het de aandacht die het verdient. De Engelstalige pers is lyrisch over de roman en het
boek wordt vertaald in tien talen.