Georg Forster

Georg Forster

Georg Forster

Johann Georg Adam Forster (1754-1794) was de enige zoon en de oudste van zeven kinderen van Justina Elisabeth en Johann Reinhold Forster, evangelisch dominee en natuurvorser. In 1765 maakte Georg Forster op elfjarige leeftijd zijn eerste expeditie, toen zijn vader van de Russische regering de opdracht kreeg het gebied rond de Wolga te verkennen.

In 1772 nam hij, zeventien jaar oud, als biologisch tekenaar en assistent samen met zijn vader deel aan James Cooks tweede zeiltocht rond de wereld, en hij schreef daarover het beroemde Reise um die Welt/A voyage Round the World. Het werk legde de basis voor de roem van de jonge auteur en werd het voorbeeld voor een nieuw literair genre, het wetenschappelijk gefundeerde reisverslag. Georg Forster werd op tweeëntwintigjarige leeftijd benoemd tot lid van de British Royal Society.

Forster geldt als een van de prominentste geleerden van zijn tijd. Hij onderhield briefwisselingen en ook een aantal persoonlijke contacten met de belangrijkste geleerden en wetenschappers van zijn tijd, onder wie Georg Christoph Lichtenberg, Johann Wolfgang von Goethe, Johann Gottfried Herder, Gotthold Ephraim Lessing en Wilhelm von Humboldt. Hij publiceerde een grote hoeveelheid vertalingen, wetenschappelijke artikelen en recensies. Hij schreef over uiteenlopende onderwerpen als reizen, botanica, geografie, etnografie, literatuur, filosofie en politiek.