David Attwell

David Attwell

David Attwell

David Attwell (Pretoria, 1959) studeerde Engelse literatuur aan de Zuid-Afrikaanse Natal University. Tijdens zijn studie was J.M. Coetzee zijn mentor. Attwell is decaan aan de Britse University of York, doceert Afrikaanse en Engelse literatuur en heeft meerdere boeken over en met J.M. Coetzee op zijn naam staan (o.a. J.M. Coetzee: South Africa and the Politics of Writing (1993) en Doubling the Point (1992)). Onder zijn redactie verscheen in 2012 het standaardwerk The Cambridge History of South African Literature, de meest volledige literatuurgeschiedenis van Zuid-Afrika tot nu toe.

Het universum van J.M. Coetzee is het eerste boek dat gedetailleerd inzicht geeft in het schrijfproces van de Nobelprijswinnaar. De Engelstalige uitgave van Het universum van J.M. Coetzee verschijnt bij de meest gerenommeerde uitgeverijen: Viking Penguin (VS), Oxford University Press (Engeland), Text (Australië) en Jacana (Zuid-Afrika).