Andreas Oosthoek

Andreas Oosthoek (Nieuwdorp, 1942) is dichter en journalist. In 2012 publiceerde hij ‘Het Katijf van Solle’ in de verhalenbundel Zondig in Zeeland. Hij schreef het verhaal puttend uit zijn geheugen; het originele manuscript was verloren geraakt. Bij een zoektocht naar ander vroeg werk kwam hij de originele, langere versie tegen, die in 2015, veertig jaar later, als de roman Het relaas van Solle bij Cossee is verschenen. De roman Vuurland schreef Andreas Oosthoek in 1965, kort na zijn vertrek bij de identificatiedienst, als afscheid van die hectische en soms slopende periode van zijn jeugd. Vijftig jaar later heeft hij het manuscript herzien voor publicatie in 2016. In 2018 verscheen de bundel Witheet nadert de ijsberg, een ruime keuze uit zijn gedichten sinds 1959. Hij bezit en beheert de auteursrechten op het werk van Martinus Nijhoff, A.H. Nijhoff(-Wind) en Wouter Stefan Nijhoff (Stephen Storm).