A.H. Nijhoff

A.H. Nijhoff

A.H. Nijhoff

Netty Nijhoff-Wind (1897-1971) begon in de jaren twintig te schrijven. Aan haar stormachtig ontvangen romandebuut Twee meisjes en ik (1931) gingen twee nooit gepubliceerde romans en enkele verhalen vooraf. Na het officiële debuut volgden Medereizigers/Het
veilige hotel, Geboorte, De dagen spreken, Venus in ballingschap, De vier doden/De brief.
Zij vertaalde o.a. La porte étroite van André Gide. Haar laatste roman, Málista, bleef onvoltooid.
    Netty koos voor de genderneutrale schrijversnaam A.H. Nijhoff. Een duidelijke keuze, die niettemin het onderwerp werd van veel gissingen en rumoer. Twee meisjes en ik werd enkele malen herdrukt. Na 1995 werd het stil rond dit eens geruchtmakende en baanbrekende boek.
De laatste jaren is er een duidelijke opleving in de belangstelling: de Twee meisjes zijn terug.