AGENDA

AGENDA-ITEM

WRR-Lezing Michael Ignatieff: Open Society: Its Old Enemies and its New Friends

23-11-2017

Op donderdag 23 november aanstaande vindt de jaarlijkse WRR-Lecture plaats in Theater Diligentia in Den Haag. De keynote speaker dit jaar is Michael Ignatieff, rector magnificus en voorzitter van de Centrale Europese Universiteit (CEU) in Boedapest.

Datum: 23 november 2017, 15:00 - 19:00
Locatie: Theater Diligentia, Den Haag

Aanmelden voor de lezing kan via de website van het WRR: https://www.wrr.nl/actueel/activiteiten/2017/11/23/wrr-lecture-2017

Een open samenleving kan alleen maar bestaan in een levendige democratie die het debat en de mogelijkheid tot kritiek garandeert. Vrije media, een vrij toegankelijke publieke sfeer, academische vrijheid en de rechtstaat zijn daarvan cruciale pijlers. Maar open samenlevingen zijn in wezen ook ongecontroleerde samenlevingen. Zeker in de huidige sterk gedigitaliseerde wereld lijkt dit essentiële  kenmerk van open samenlevingen de onzekerheid te vergroten. De emotionele en manipulatieve potentie van digitale communicatie biedt nieuwe vijanden van de open samenleving een platform, terwijl ze bij anderen onbehagen en zelfs angst voedt. En juist de klassieke waarborgen – vrije media, vrije toegankelijke publiek sfeer en rechtstaat – lijken in open samenlevingen te worden overweldigd door de nieuwe nauwelijks te controleren krachten. Ondertussen krijgen ook de oude vijanden van de open samenleving in sommige delen van Europa opnieuw de ruimte en worden grenzen van de rechtstaat overschreden.

Welke nieuwe instrumenten en fora kunnen we ontwikkelen om kritiek te laten bloeien en de uitwisseling van meningen te garanderen? Als conflict een essentieel onderdeel vormt van de open samenleving, hoe onderscheiden wij constructieve conflicten van destructieve – als dat onderscheid al te maken valt? Moeten en kunnen we de waarden van de open samenleving met andere woorden omschrijven? Welke rol hebben de media, wetenschap, publieke fora en andere instellingen hierbij en hoe moeten zij zich aanpassen? In hoeverre en op welke wijze dient de overheid in de zoektocht naar nieuwe vrienden faciliterend en garanderend te zijn?