BOEKEN

BOEK

Zielhond

Zielhond

Lia Tilon

De oude scheepsbouwer Clovis Loos hoort op de radio het nieuws van een Nederlandse militaire missie. Zijn enige zoon Richter is marinier en wordt opnieuw uitgezonden.

Clovis, die zelf heeft gevochten in de Tweede Wereldoorlog, raakt van het nieuws danig in de war. Hij herinnert zich de slag bij de Sloedam in Zeeland. Een andere soldaat ving de kogel op die, dat weet hij zeker, voor hem was bedoeld.

Ook herinnert hij zich dat er voor zijn vader Jacques, de werfeigenaar, een remplaçant werd gekocht om in zijn plaats de dienstplicht te vervullen. Gegoede burgers konden vroeger voor hun zonen een plaatsvervanger laten zoeken door een ronselaar, een zogenoemde zielhond. De oude Clovis besluit om zielhond te worden voor zijn zoon. Hij gaat op jacht. Zijn zoektocht voert hem langs de rafelranden van de stad. Uiteindelijk denkt hij in een Sloveen de perfecte plaatsvervanger te hebben gevonden.

Hoe kijk je naar beelden van de war against terror als je zelf een oorlog hebt meegemaakt en als je enige zoon en steun en toeverlaat zijn voorbereidingen treft om op missie te gaan? Zielhond is een indrukwekkende roman over vaderliefde, de macht van beelden, oorlogshartstocht, drie generaties gepassioneerde scheepsbouwers en de vraag of zoiets bestaat, een plaatsvervangend lot.

   

Proloog

De laatste rugbywedstrijd waarnaar hij ging kijken werd twaalf jaar geleden gespeeld. In zijn herinnering regende het die middag, een regen die het veld zwart maakte. De jongens op het gras, hun hoge kreten. Hij liep tot het einde van de zijlijn en keerde weer om. Er zat geen greintje warmte meer in hem. Zijn zoon maakte zich los van die troep jonge honden - want zo onschuldig leek het bij aanvang Рen zette het op een lopen. Hij rende naar voren met de bal onder zijn arm als was het goddomme een brood. En wie weet waar hij allemaal aan dacht, zigzaggend, springend, lachend. Niet aan zijn tegenspelers die plotsklaps alle onschuld hadden verloren, niet aan zijn breekbare botten, de pijlsnelle val. Voortrazend keerde hij zijn gezicht naar zijn vader die langs de kant stond en bracht spottend zijn vingers naar zijn hoofd. Op het veldje achter de lagere school gold enkel euforie. En maar rennen, rennen. Helmen die tegen elkaar sloegen, dat geluid. Staande aan de zijlijn stak hij zijn vuisten in zijn zakken. Zacht bewogen zijn lippen. E̩n, telde hij. Twee. Stomverbaasd dat ze telkens gewoon weer opstonden.


Download het fragment als PDF

'Een militaire missie brengt heel wat teweeg. Ook in de roman Zielhond van Lia Tilon' - de Volkskrant ***

'In een slechts een paar zinnen wordt een hele scène neergezet, zonder dat die echt verteld wordt. Een verhaal tot zijn essentie teruggebracht. Wie met zulk minimalistisch proza zo veel zeggingskracht weet te vinden, kan schrijven.' - Passionate Magazine

'Lia Tilon vertelt haar verhaal op associatieve wijze. Door de wonderlijke zoektocht van de oude Clovis vervlecht zij tal van andere verhalen. Het zijn stuk voor stuk aanzetten tot een boeiend verhaal en Tilon heeft zich terdege verdiept in de geschiedkundige feiten.' - Noordhollands Dagblad ***

'Auteur Lia Tilon heeft het relaas van Clovis heel puur gebracht. De scheepswerf waar de mannen opgroeiden biedt een mooi decor. Zielhond zal niemand onberoerd laten.' - Leestafel.info

Bespreking door Passionate Magazine

In een slechts een paar zinnen wordt een hele scène neergezet, zonder dat die echt verteld wordt. Een verhaal tot zijn essentie teruggebracht. Wie met zulk minimalistisch proza zo veel zeggingskracht weet te vinden, kan schrijven.

Bron: Passionatemagazine.nl

Bespreking op de Leestafel

Auteur Lia Tilon heeft het relaas van Clovis heel puur gebracht. Een vader die nors lijkt maar zielsveel van zijn zoon houdt. De angst hem te verliezen is enorm. Het is een verhaal over drie generaties want ook de geschiedenis van de vader van Clovis, Jacques, krijgt ruimte in het verhaal. De scheepswerf waar de mannen opgroeiden biedt een mooi decor. Zielhond zal niemand onberoerd laten.

Bron: Leestafel.info

Interview op Lezen.tv

Lia Tilons roman ‘Zielhond’ speelt zich af in de marge van een Nederlandse vredesmissie. Een marinier vertrekt en een vader vreest. In een historisch perspectief geplaatst via de slag om de Sloedam bij het uitbreken van de Tweede Tweedewereldoorlog in Vlissingen. (31 minuten)

Bron: Lezen.tv