BOEKEN

BOEK

Waarom wij lachen

Waarom wij lachen

Anton C. Zijderveld

Waarom wij lachen onderzoekt de verschillende dimensies, lagen en niveaus van humor en lachen en vertelt – voorbeelden zijn altijd verhelderend – veel voortreffelijke grappen.

Zonder lachen is het bestaan niet zinvol, dat wist de Griekse filosoof Aristoteles al. De humor en de lach spelen een belangrijke rol in ons leven. Maar wat is humor eigenlijk, wat voor effect heeft het op ons en waarom lachen we? Filosofen, schrijvers, sociologen, psychologen en kunstenaars hebben altijd weer naar een antwoord gezocht. Lach en humor kunnen goddelijk zijn, maar ook duivels.

Zijderveld noemt lachen de taal van de humor. Het lachen zegt dat de grappen begrepen en wellicht met gêne gewaardeerd worden, en het betekent dat we ineens zien en inzien dat wij bijna alles wat we zo belangrijk vinden ook anders kunnen beoordelen. Soms is dat verontrustend, vaak ook bevrijdend – en verhelderend.

Waarom wij lachen onderzoekt de verschillende dimensies, lagen en niveaus van humor en lachen en vertelt – voorbeelden zijn altijd verhelderend – veel voortreffelijke grappen.

   

Is het leven als een kopje thee?

Op een van de perrons van het pompeuze Grand Central Station te Manhattan neemt een jonge rabbijn afscheid van zijn omvangrijke familie. We schrijven begin jaren vijftig toen het vliegen naar het andere einde van de Verenigde Staten nog onbetaalbaar duur was en men doorgaans de trein nam. De jongeman is aangesteld als rabbi in een synagoge te Seattle. Ineens wijken de druk pratende familieleden uiteen om plaats te maken voor de oude, imposant ogende rabbijn die de leermeester was geweest van hun knappe familielid.

Hij schudt zijn leerling de hand en zegt hem diep en doordringend in de ogen kijkend: ‘Vergeet het niet, mijn jongen, het leven is als een kopje thee.’ Daarna draait hij zich om en verdwijnt in de massa reizigers. Tijdens de lange transcontinentale treinreis denkt de jonge rabbi voortdurend aan deze uitspraak van zijn knappe, chassidische leraar: ‘Wat betekent het, wat bedoelt hij met “het leven is als een kopje thee?”’

Er gaat daarna geen dag voorbij of deze woorden drijven door zijn geest en hij begrijpt ze niet. Na vijf jaar heeft hij genoeg gespaard om een vakantiereis naar huis te ondernemen. Aangekomen in het Grand Central Station laat hij zich onmiddellijk door een taxi naar het huis van zijn leermeester in Brooklyn rijden. Daar aangekomen wordt hij vriendelijk in de studeerkamer van de oude rabbijn ontvangen. Die is ouder geworden en ziet er nog indrukwekkender uit. De jongeman valt meteen met de deur in huis: ‘Herinnert u zich nog dat u vijf jaar geleden op het station in Manhattan afscheid van me nam?’ Ja, dat herinnert de leermeester zich. ‘En dat u toen tegen me zei dat het leven als een kopje thee is? Ik ben nog steeds zo dom, kunt u me alstublieft uitleggen wat die woorden betekenen?’

De oude rabbi kijkt zwijgend en aan zijn baard plukkend uit het raam. En na vijf minuten peinzend gezwegen te hebben wendt hij zich tot zijn leerling, glimlacht en zegt: ‘Misschien is het leven wel niet als een kopje thee!’

'Serieus schrijven over de grap, de spot en de oorsprong van humor. Anton C. Zijderveld kan het, zo bewijst zijn boek ‘Waarom wij lachen’.' - Leeuwarder Courant

‘Het resultaat mag er zijn.’ -  de Volkskrant

Interview in OBA Live

Hoofdgast is socioloog Anton Zijderveld over zijn boek ‘Waarom wij lachen. Over de grap, de spot en de oorsprong van humor'. Wat is humor eigenlijk en welk effect heeft het op ons? Zijderveld onderzoekt de verschillende dimensies en lagen van humor en lachen en vertelt in het boek bovendien voortreffelijke grappen.

Bron: Human.nl

Interview in Brands met Boeken op Radio 1

In Brands met Boeken een gesprek met socioloog Anton C. Zijderveld naar aanleiding van zijn boek Waarom wij lachen - Over de grap, de spot en de oorsprong van humor. Wat is humor eigenlijk, wat voor effect heeft het op ons en waarom lachen we?

Bron: Radio1.nl

Vermelding in de Leeswolf

Tien jaar geleden publiceerde de in 1937 geboren Nederlandse socioloog en columnist Anton Zijderveld een autobiografisch boek onder de titel Een rapsodisch leven. Op de eerste bladzijde legt hij verontschuldigend uit dat het boek niet meer is dan ‘brokstukken, flarden, scherven’ van een leven, een bundel herinneringen, bijeengejaagd in het grote, duistere geheugenbos, waar iedere avond wat anders rondfladdert, de ene herinnering al schimmiger dan de andere.

Bron: DeLeeswolf.be

Interview in De Andere Wereld op Radio 5

Waarom lachen wij? Dat vraagt Anton Zijderveld, emeritus hoogleraar sociologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, zich af in zijn nieuwe boek Waarom wij lachen. Over de grap, de spot en de oorsprong van humor. Zonder lachen is het bestaan niet zinvol, zo haalt hij de Griekse filosoof Aristoteles aan!

Bron: IKONrtv.nl

Interview in Met het oog op morgen

Wat voor een functie heeft humor in onze samenleving? En wat is het verschil met lachen? Socioloog Anton Zijderveld verdiept zich al decennia in de werking van humor en lachen en heeft er net een boek over geschreven "Waarom we lachen".

Bron: NOS.nl