BOEKEN

BOEK

Niggie

Niggie

Ingrid Winterbach

Niggie is een verhaal over de kortstondigheid van het menselijk geluk en de fysieke en geestelijke verwondingen die oorlog achterlaat. Een prachtige, evocatieve roman over weerloosheid, de liefde voor het detail en onze pogingen om onder alle omstandigheden het hoofd hoog te houden.

Vier mannen trekken te paard door het verwoeste Zuid-Afrikaanse landschap. Onder hen de geoloog Reitz Steyn en de bioloog Ben Maritz, die zich ontfermen over de jonge Abraham. De jongen is totaal de weg kwijt nadat hij zijn broer in een veldslag heeft verloren. Het is hun bedoeling om Abraham terug te brengen naar zijn moeder. In een opvangkamp voor gewonde soldaten krijgen ze te maken met lotgenoten, mannen die op een of andere manier een verlies met zich meedragen.

Het verdriet en de lichamelijke verwondingen herinneren iedere dag aan de hel. In het kamp houden Ben en Reitz zichzelf in het aangezicht van de dood overeind door de natuur nauwgezet in kaart te brengen en in hun dagboeken te noteren. Planten, dieren, stenen: niets ontsnapt aan hun aandacht. Die kennis roept een andere wereld op, een vredelievende wereld zonder schuld. 's Nachts vormen de namen van insecten en planten een buffer tegen de angst. Wanneer er opnieuw gevechten uitbreken,worden de gewonde Ben en Reitz door een paar vrouwen meegenomen en verzorgd. Er komt weer verleiding en liefde in hun leven. Het is vooral de mooie Niggie met haar lichte huid en rode haar die het leven nieuwe kracht inblaast. Zij is zowel droom als werkelijkheid.Maar het verlangen blijft.

Niggie is een verhaal over de kortstondigheid van het menselijk geluk en de fysieke en geestelijke verwondingen die oorlog achterlaat. Een prachtige, evocatieve roman over weerloosheid, de liefde voor het detail en onze pogingen om onder alle omstandigheden het hoofd hoog te houden.

   
'Niggie is een prachtige, diepdoorleefde roman, haar beste tot nu toe.' - Die Burger

'Een juweeltje uit Zuid-Afrika.' - Ineke Verkaaik, Gouda Beste Boekhandelaar 2006

'Jan Siebelink is ook mooi hoor. Maar er is zoveel meer.' - Judith Hornman in De Pers

'Niggie valt te lezen als een ode aan de troostende kracht van vrouwen, aan het ontvankelijke en het zachte. Maar ook toont Winterbach op ingetogen wijze hoe dicht traumatisering en verlies van identiteit bij het occulte en het spirituele liggen. Wie alle hoop heeft verloren, evenals zijn herinneringen, neemt zijn toevlucht tot zwarte magie en hallucinogene kruiden. Een aangrijpend boek.' - Leeuwarder Courant

'Ik waag het te betwijfelen of een boek als dit in het knusse Nederland ooit geschreven zou kunnen worden. Je moet er voor naar het Australië dat Patrick White oproept in Voss, naar het Arizona van Cormac McCarthy's Al de mooie paarden. En naar het Zuid-Afrika van Niggie.' - Brabants Dagblad

'Met Niggie won ze de Zuid-Afrikaanse Hertzogprys, een volkomen terechte onderscheiding.' - BOEK Magazine

'Niggie exploreert met vrucht de rijkdom die opgesloten ligt in de vele schakeringen van het verlies en dwingt tot nadenken over de zinloosheid van oorlogen en de vergankelijkheid van verbintenissen, idealen en geluk. Bovenal geeft deze minimalistische roman een ontnuchterende kijk op de Anglo-Boerenoorlog, volgens nog altijd gangbare opvattingen toch een heroïsche episode in de Afrikaner geschiedenis.' - Trouw

'Het boek van Ingrid Winterbach Niggie, is een absoluut juweeltje uit Zuid-Afrika, dat in de Boerenoorlog aan het eind van de negentiende eeuw speelt. Verleiding en liefde, oorlog, de natuur, vriendschap tussen mannen, een buitengewoon spannend en rijk boek!' - Margriet