BOEKEN

BOEK

Leesjongen. Verzamelde gedichten 1975-2017

Leesjongen. Verzamelde gedichten 1975-2017

Wiel Kusters

Leesjongen (mijnbouw): jongen die bovengronds stenen raapt uit de via een transportband aangevoerde steenkoolbrokken.

Van de vlak na de Tweede Wereldoorlog geboren dichtersgeneratie, die in de poëtisch en maatschappelijk gepolariseerde jaren ’70 het woord nam, is Wiel Kusters een van de interessantste. Opgegroeid met het werk van klassieke vormvaste dichters, maar al gauw ook geïntrigeerd geraakt door de poëzie van de Vijftigers, ontwikkelde hij zich vanaf zijn debuut, in 1978 met de bundel Een oor aan de grond, tot een dichter die ernst én speelsheid kent, maar ook onontkoombare geheimzinnigheid, als een natuurlijk gegeven. Kusters werk is deels geworteld in de Limburgse mijnbouwregio, deels in het boeiende amalgaam van de culturen van Nederland, Frankrijk en Duitsland. De Neue Zürcher Zeitung noteerde naar aanleiding van een Duitstalige bloemlezing: ‘Ein dichter von europäischem Rang.’

   
  • 'De gedichten getuigen stuk voor stuk van een ongekend vitaal dichterschap. Kusters' stem – te horen op de bijgeleverde cd – is de stem van een groot dichter, die zingt van liefde en weemoed. Poëzie die je optilt.' – Limburgs Dagblad *****
  • 'Het is een buitengewoon persoonlijke bundel, met veel aandacht voor zijn afkomst: de mijnstreek, familie, vrienden en literaire voorbeelden. In zijn gedichten toont hij een scherp oog voor detail, en hanteert hij een directe, aansprekende schrijfstijl. Geliefd en gelauwerd als Kusters in Limburg al is, mag Leesjongen zijn werk bij een groter publiek onder de aandacht brengen.' – Meander
  • 'De openingsafdeling, 'Dicht bij huis', schetst de wortels van Kusters, als mens maar ook als dichter. Met veel liefde komt de omgeving tot leven waar hij opgroeide.' - De Poeziekrant