BOEKEN

BOEK

Kaaskoppen

Kaaskoppen

Steve Austen

De invloed die dit alles heel concreet op het persoonlijke leven en de toekomstverwachting van deze landgenoten heeft is in dit onthullende en onthutsende boek in 25 portretten van onder meer Naima Azough, Abdelkader Benali en Alida Neslo haarscherp opgetekend.

'Ik was trots op Nederland, trots op Amsterdam, maar nu niet meer.' Het is één van de ontboezemingen van de jonge mensen die in dit boek aan het woord komen. Een uitspraak die de ontgoocheling en verbazing aangeeft die in zeer korte tijd bezit heeft genomen van de harten en geesten van een veelbelovende generatie 'beslissers van morgen'. Mensen van zeer uiteenlopende achtergrond, afkomst en professie, bekend en onbekend.

Ook al zijn velen opgegroeid met 'meerdere identiteiten', zij willen zich voor de volle honderd procent inzetten om van Nederland, hún Nederland, een succes te maken. Stuk voor stuk ervaren deze wereldburgers veranderingen in de houding van het officiële Nederland. Het lijkt wel of tegenstellingen tussen burgers bewust worden uitgelokt, alsof Nederland zich met kracht wil ontdoen van het positieve imago dat het door de eeuwen heen met grote zorgvuldigheid in het buitenland heeft opgebouwd.

De invloed die dit alles heel concreet op het persoonlijke leven en de toekomstverwachting van deze landgenoten heeft is in dit onthullende en onthutsende boek in 25 portretten van onder meer Naima Azough, Abdelkader Benali en Alida Neslo haarscherp opgetekend. Het biedt geen oplossing, maar het drukt ons met de neus op de harde werkelijkheid van een land dat zijn onschuld verloren is.