BOEKEN

BOEK

Iedereen moet een stap dichterbij komen. Vragen over God

Iedereen moet een stap dichterbij komen. Vragen over God

Navid Kermani

Avond na avond vertelt Navid Kermani zijn twaalfjarige dochter over religie, over wat gelovigen bindt, over liefde, de oneindigheid om ons heen en vraagt hij zich af wie of wat bedoeld wordt met het woord ‘God’. Aan de hand van soms ontroerende familieverhalen vertelt hij over zijn eigen religie, de islam, die hij op een eigentijdse manier interpreteert. Daarbij verhult hij de donkere kanten van deze religie niet.

In dit boek staan de grote religieuze vragen centraal: waarover gaat religie eigenlijk, waarom geloven we in God? Kermani maakt aanschouwelijk hoeveel overeenkomsten er zijn in de verhalen van de heilige boeken van vooral het christendom en de islam. Hiermee zet hij ook lezers met een andere religieuze achtergrond dan hijzelf ertoe aan hun geloof vooral te zoeken in de ontmoeting met andersgelovigen. ‘Maar kunnen we dan niet zonder God?’ vraagt zijn dochter.

In de uitwisseling met haar vertelt Kermani dat wij allemaal, ook niet-gelovigen, diep beïnvloed zijn door religie en stelt hij zijn religieuze standpunten ter discussie. Hierbij betrekt hij diverse filosofen, theologen en schrijvers. Door de combinatie van Kermani’s kennis van de grote wereldreligies, zijn zeer persoonlijke uiteenzettingen en poëtische taalgebruik is dit een fijnzinnig en noodzakelijk boek voor iedereen.