BOEKEN

BOEK

Laat je niet regeren door angst, maar door moed

Laat je niet regeren door angst, maar door moed

Joachim Gauck

Joachim Gauck, theoloog en voormalig mensenrechtenactivist in Oost-Duitsland werd op 18 maart 2012 gekozen als elfde Bondspresident van Duitsland. In zijn pleidooi Laat je niet regeren door angst, maar door moed wijst hij op de samenhang van vrijheid en verantwoordelijkheid en pleit hij – tegen het huidige misgenoegen met de politiek in – voor een maatschappij met actieve Burgers, die de vorming van hun land en van hun leven niet moedeloos (of uit gemakzucht) overlaten aan de staat en de politiek.

In zijn markante toespraak bij de inauguratie tot Bondspresident stelt hij een van de kernvragen van elke maatschappij aan de orde: ‘Hoe moet het eruit komen te zien, het land dat door onze kinderen en kleinkinderen “ons land” zal worden genoemd?’ Hij doet een beroep op het geweten van hen die regeren en van hen die geregeerd worden: ‘Jullie zijn meer dan consumenten. Jullie zijn burgers, dat wil zeggen vormgevers, medevormgevers.’ Moge deze oproep ook in Nederland worden gehoord.

   

Vrijheid

Ik ben in ons land vaak onderweg en niet zelden bekruipt me dan het gevoel tot een bepaalde minderheid te behoren. Niet omdat ik uit Mecklenburg kom – het gevoel tot een minderheid te behoren wordt door iets anders opgeroepen. Het heeft te maken met mijn diepe overtuiging dat vrijheid het allerbelangrijkst in onze samenleving is en dat alleen vrijheid onze maatschappij cultuur, waarde en inhoud geeft. Maar bij veel mensen die ik in het land ontmoet, vermoed ik dat ze van een geheime grondwet uitgaan waarvan het virtuele artikel 1 luidt: ‘verworven bezitsrechten zijn onaantastbaar.’

Ik heb niets tegen bezit en ook niets tegen materiële zekerheid. Die zijn in de eerste plaats plezierig, vooral als je ooit maar weinig had, zoals mijn generatie, die de oorlog en de naoorlogse tijd heeft meegemaakt. Maar hoe komt het dat wij Duitsers duidelijk een andere houding ten opzichte van het grondbeginsel van de vrijheid hebben dan bijvoorbeeld Amerikanen of onze Poolse buren? Een historische verklaring voor onze tendentie op goede voet te staan met een bestaande overheid voert terug tot de Dertigjarige Oorlog (1618-1648).

In die tijd kon nog een hele generatie Duitsers afgeslacht, geminacht, geschonden, verdreven en van alle rechten beroofd worden. Na de Vrede van Westfalen zouden de regerende vorsten hun onderdanen de zekerheid, rechtszekerheid en overlevingskansen hebben gegarandeerd die ze zo lang hadden ontbeerd, en daar zou dan de diepe dankbaarheid tegenover de heersende macht vandaan komen. Ik kan en wil deze mogelijke verklaring niet inhoudelijk beoordelen, maar feit is dat de Duitsers een bijzondere houding ten opzichte van de vrijheid hebben ontwikkeld.


Download het fragment als PDF

'In het nawoord schrijven Michele de Waard en Willem Wansink dat wie Gauck spreekt, onvermijdelijk door hem geïnspireerd raakt. Ik kan me dat goed voorstellen, je raakt al geïnspireerd als je zijn toespraken leest.' - Duitsland Magazine

Vermelding in Duitsland Magazine

In het nawoord schrijven Michele de Waard en Willem Wansink dat wie Gauck spreekt, onvermijdelijk door hem geïnspireerd raakt. Ik kan me dat goed voorstellen, je raakt al geïnspireerd als je zijn toespraken leest.

Bron: DuitslandMagazine.com

Artikel over 5 mei lezing op Nu.nl

De Duitse bondspresident Joachim Gauck is geroerd dat hij dit jaar de 5 mei-lezing mag houden. Dat zei hij zaterdag aan het begin van zijn toespraak in de Grote Kerk te Breda, die onder anderen werd bijgewoond door kroonprins Willem-Alexander en demissionair premier Mark Rutte (VVD). Het was voor het eerst dat een Duitser de lezing mocht houden.

Bron: Nu.nl

Interview Joachim Gauck door NOS

Na afloop van de 5 mei-lezing sprak Joost Karhof met de Duitse president Joachim Gauck.

Bron: NOS.nl

Opening 5 mei lezing door Joachim Gauck

In Breda heeft de Duitse bondspresident Joachim Gauck Bevrijdingsdag officieel geopend. Verslaggever Theo Verbruggen was erbij.

Bron: NOS.nl

Verslag 5 mei lezing in NRC

De Duitse president Joachim Gauck hield vanmiddag in Breda de jaarlijkse 5 mei-lezing. In zijn enthousiast onthaalde rede prees hij Nederland als vrij en tolerant land en brak hij een lans voor de Europese samenwerking. Kijk de lezing via onze site terug.

Bron: NRC.nl

Artikel over 5 mei lezing in Trouw

De Duitse Bondspresident Joachim Gauck houdt dit jaar op Bevrijdingsdag de 5 mei-lezing. De net benoemde Bondspresident zal dat doen in de Grote Kerk van Breda, maakte het Nationaal Comité 4 en 5 mei vandaag bekend. In Breda vindt de aftrap plaats van de nationale viering van de bevrijding.

Bron: Trouw.nl