AGENDA

AGENDA-ITEM

Boekpresentatie Andreas Oosthoek

26-01-2018

Boekhandel ’t Spui en Uitgeverij Cossee nodigen u van harte uit voor de boekpresentatie van Witheet nadert de ijsberg, verzamelde gedichten van Andreas Oosthoek.

De eerste bundel van Andreas Oosthoek ‘De bladen terug’ verscheen in 1987. Daarna kwamen nog drie kleinere bibliofiele bundels, die op aandringen van vrienden tot stand kwamen. Verder is van Oosthoeks poëtische oeuvre niets gepubliceerd. Trouw aan het adagium ‘Niets te zeer’ was de dichter moeilijk tot verdere publicatie te bewegen. Hoe respectabel deze terughoudendheid ook moge zijn, voor de lezers en dan vooral de poëzielezers, zou het een gemis zijn als deze sprankelende, speelse en in hun taalgebruik betoverende gedichten op een Zeeuwse zolder zouden verstoffen. Er valt – laat, maar niet te laat, een unieke stem te ontdekken in de Nederlandse naoorlogse pöezie.

In 2015 publiceerde Andreas Oosthoek Het relaas van Solle bij Cossee. De roman Vuurland schreef Andreas Oosthoek in 1965, kort na zijn vertrek bij de identificatiedienst, als afscheid van die hectische en soms slopende periode van zijn jeugd. Vijftig jaar later heeft hij het manuscript herzien voor publicatie in 2016. Witheet nadert de ijsberg verzamelt een keuze uit Oosthoeks poëzie, geschreven vanaf 1959. De bundel verschijnt ter ere van de Poëzieweek.

Uitgever/redacteur Christoph Buchwald zal Andreas Oosthoek toespreken en met hem in gesprek gaan over het ontstaan van zijn poëtische oeuvre en diens ‘sluimertijd op zolder’.

VRIJDAG 26 januari
Inloop 15.30 u, aanvang 16.00 uur
Boekhandel ’t Spui, Oude Markt 5 in Vlissingen

Wij verheugen ons op uw komst.
Andreas Oosthoek, Uitgeverij Cossee en Boekhandel ‘t Spui
Laat u ons weten of en met hoeveel u aanwezig zult zijn? Graag aanmelden via: bouman@cossee.com